Najczęstsze błędy popełniane przy instalacji okien

Instalacja okien to jeden z prostszych elementów budowy domu. Mimo to, podczas tej czynności łatwo popełnić poważne błędy, które w przyszłości będą nieść poważne konsekwencje.
Najczęstszym błędem jest niedopasowanie rozmiaru okna do rozmiaru otworu okiennego. Jeżeli okno jest za małe, powstają nieszczelności, a okno bez podparcia poddawane jest dużym siłom, które z czasem moga doprowadzić do zniekształcenia i uszkodzenia okna, w tym pęknięcia szyby.
Kolejnym błędem jest instalacja zbyt dużej ramy w otworze. Utrudnia to instalację parapetów i uszczelnienie okna, co może prowadzić do kondensacji pary i zagrzybienia tynku.
Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest dokonywanie dokładnych pomiarów wszystkich elementów na każdym etapie prac.
Należy też dbać o zachowanie odpowiednich szczelin – w wymiarze X dla elementów 1.5, 2.5 i 3.5m to odpowiednio 10,15 i 20 mm dla profili białych i 15, 20 i 25 mm dla profili kolorowych.
Pionowo to z kolei po 10 mm luzu przy elementach do 2.5 metra i 10 oraz 15 milimetrów dla części do 3.5m.